The leader in me


the leader in me
Leiding geven aan jezelf

Elk mens, elke kind moet zichzelf leren kennen om te komen tot ontplooiing. Omdat we er diep van overtuigd zijn dat we alle kinderen helpen door de leider in zichzelf te ontdekken, werkt onze school vanaf schooljaar 2017-2018 aan de invoering van ‘The Leader In Me’.

‘The Leader in Me’ is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Het zijn de 7 gewoonten die we kennen van Stephen Covey, auteur van het bekroonde leiderschapsboek ‘The 7 habits of highly effective people’.

De kern van het boek: effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de basis zijn voor hun succes. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen.

Vanuit onze identiteit hebben we gewoonte nul toegevoegd aan deze zeven gewoonten.

the leader tree

Pedagogische leerlijn

Onze school werkt vanaf augustus 2017 volgens de principes van The Leader in Me; en pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de basis zijn voor hun succes. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen. Wij beseffen het leven niet in eigen hand te hebben; God zelf is de Leidsman. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid om met onze talenten te leven tot Zijn eer en het goede te zoeken voor onszelf en de ander. Deze pedagogische leerlijn kent de volgende kenmerken:

1. HET WERKT VAN BINNEN NAAR BUITEN

Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden en jouw doelgerichtheid en dan pas kijken naar de ander en jouw relaties met anderen.

2. GEEN LESBOEK MAAR VOORBEELDGEDRAG

Het zijn de leerkrachten die de 7 gewoonten tot leven brengen. “Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden!’. Leerkrachten doen wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en inhoud aan.

3. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE, COMPACTE TAAL

Als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Herkenbaar taalgebruik voor kinderen in leerkrachten.

4. EEN PROCES BINNEN DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG

De praktijk van alledag laat leerlingen maximaal oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor de 7 gewoonten wordt bovendien verbonden aan de andere onderwijsdoelen binnen de school.

Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Leerkrachten groeien als mens en professional. Ouders krijgen een nieuwe boost voor hun opvoeding.

Wat deze gewoonten ons brengen

Wanneer kinderen (en volwassenen) deze acht gewoonten toepassen in het dagelijks leven zullen zij ervaren dat ze een keus hebben hoe ze met alles in het leven omgaan. Door dit bewustzijn is het begin van alle werkzaamheden en ervaringen bewuster en positiever.

Als team hebben we ons geschoold in deze acht gewoonten en we gunnen het de kinderen en u als ouders om dit in de praktijk te brengen. Het team wordt ondersteund door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS) uit Amersfoort.

Voor de kinderen werken we met het boek ‘Happy Kids’. Hierin staan eenvoudige verhalen bij elke gewoonte. Daarnaast is een schoollied gemaakt en zal de schoolinrichting verrijkt worden zodat de gewoonten zichtbaar worden voor iedereen.

the leader overzicht