Praktische informatie


Kalender:

Lijst bijzondere data vakantie gym en schooltijden juli 2019-2020, versie 8 juli 2019

Def. Schoolgids 2019-2020 versie 15-07-2019

 

Schooltijden 2019-2020

Groep 0: maandagmorgen, dinsdag, donderdag, vrijdagmorgen.

Zij zijn op maandagmiddag, woensdag en vrijdagmiddag vrij

Groep 1-4:

Maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen

Zij zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij

Groep 5-8:

Maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag

Zij zijn op woensdagmiddag vrij

 

Ochtend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 11.50uur
Middag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag* 13.00 – 15.15uur
Woensdag 08.30 – 12.15uur
Pauze op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 10.15 – 10.30uur
Pauze op woensdag 10.30 – 10.45uur

 

Gymtijden:

Groep 0-1-2:

Woensdag in de hal van de school

Bij regen elke morgen gymschoenen mee i.v.m. binnenles bewegingsonderwijs.

Groep 3-4

Maandagmorgen groep 3-4, vertrek om 10.45 uur vanaf de school. Deze groep eindigt haar les bij de gymzaal en mag vanaf 11.50 uur vanaf de gymzaal naar huis. Juf Lokker loopt dan terug naar school en neemt de kinderen mee die niet vanaf de gymzaal naar huis gaan. ‘s Middags speelt groep 3-4 ongeveer 15 minuten op het schoolplein.

Groep 5-6 en 7-8:

Maandagmiddag groep 7-8, starten om 12.55 uur bij de school óf 13.00 uur bij Ons Huis

Maandagmiddag groep 5-6, zij eindigen om 15.15 uur bij gymzaal Ons Huis

Donderdagmiddag groep 7-8, starten om 12.55 uur bij de school óf 13.00 uur bij Ons Huis

Donderdagmiddag groep 5-6, zij eindigen om 15.15 uur bij gymzaal Ons Huis

 

 

Overblijven:

Onze school heeft een overblijfregeling. Voor structureel overblijven horen we dit graag minimaal een maand van te voren. Voor incidenteel overblijven kunt u (minimaal een week van te voren) mailen naar m.vandalfsen@pjf-herkingen.nl. Overblijven kost 2 euro per keer per kind, we werken met een strippenkaart.  Een strippenkaart is te koop bij juf van Dalfsen op alle dagen van de week behalve op maandag.

 

Formulieren:

Aanvraagformulier vakantie buiten de schoolvakanties

Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden voor ten hoogste 10 schooldagen

Formulier vrijstelling schoolbezoek vijfjarigen

Aanvraagformulier andere gewichtige omstandigheden van meer dan 10 dagen

 

Informatieve documenten:

2.18 Klachtenregeling juni 2018

Ouderrapport Passend Onderwijs 2019-2020

Protocol instroom en doorstroom in leerjaar 1-2-3

Schoolplan PJF 2019-2023 def. versie 9 juli 2019

Leerlingtevredenheidsonderzoek 2017

Oudertevredenheidspeiling 2017

Vertrouwenspersoon PJFschool,

 

Interne vertrouwenspersoon: M.H. Koppert

Externe vertrouwenspersonen van aangesloten scholen Kindwijs:

Mevrouw R. (Roelianne) Dijkstra; bereikbaar via 06 144 928 03

Wat doet de externe vertrouwenspersoon Jeugd?

Zij verzorgt de opvang van de klager. De vertrouwenspersoon geeft emotionele en psychische steun, hulp, advies en verwijst zo nodig door naar hulpverleningsinstanties. Alle stappen gaan in overleg met de klager.

Voor wie is de externe vertrouwenspersoon bedoeld?

Voor alle ouders, jeugdigen en personeelsleden van de school die een klacht of melding hebben over machtsmisbruik en ongewenst gedrag binnen of in samenhang met het onderwijs. Het ongewenst gedrag kan spelen tussen personeelsleden onderling, tussen leerlingen onderling, tussen personeelsleden en leerlingen of tussen ouders en personeelsleden.

Wanneer ongewenst gedrag niet zelf of met de interne vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de externe vertrouwenspersoon degene die hulp kan bieden.