Praktische informatie


Kalender:

Lijst bijzondere data, vakantie, gym en schooltijden, juli 2018

Schoolgids compleet 2018-2019 def.versie

Schooltijden: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-11.50  en  13.00-15.15 uur.

Woensdag: 8.30 – 12.15 uur.

Groep 0: maandagmorgen, dinsdag, donderdag, vrijdagmorgen

Zij zijn op maandagmiddag, woensdag en vrijdagmiddag vrij.

De groepen 1-4: zij zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

Groep 5-8 : zij zijn op woensdagmiddag vrij.

Gymtijden:

Groep 0-1-2: woensdagmorgen in de hal van de school. Bij regen elke dag gymschoenen meegeven want dan spelen we binnen.

Groep 3-4

Maandagmorgen groep 3-4, vertrek om 10.45 uur vanaf de school. Deze groep eindigt haar les bij de gymzaal en mag vanaf 11.50 uur vanaf de gymzaal naar huis.

Juf Lokker loopt dan terug naar school en neemt de kinderen mee die niet vanaf de gymzaal naar huis gaan.

‘s Middags speelt groep 3-4 ongeveer 15 minuten op het schoolterrein.

Groep 5-6 en 7-8:

Maandagmiddag groep 7-8, starten om 12.55 uur bij de school óf 13.00 uur bij Ons Huis

Maandagmiddag groep 5-6, zij eindigen om 15.15 uur bij gymzaal Ons Huis

Donderdagmiddag groep 7-8, starten om 12.55 uur bij de school óf 13.00 uur bij Ons Huis

Donderdagmiddag groep 5-6, zij eindigen om 15.15 uur bij gymzaal Ons Huis

 

Overblijven:

Onze school heeft een overblijfregeling. Voor structureel overblijven horen we dit graag minimaal een maand van te voren. Voor incidenteel overblijven kunt u (minimaal een week van te voren) mailen naar m.koppert@pjf-herkingen.nl. Overblijven kost 2 euro per keer per kind, we werken met een strippenkaart.  Een strippenkaart is te koop bij juf van Dalfsen op alle dagen van de week behalve op maandag of via m.vandalfsen@pjf-herkingen.nl.

 

Formulieren:

Inschrijfformulier

Aanvraagformulier vakantie buiten de schoolvakanties

Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden voor ten hoogste 10 schooldagen

Formulier vrijstelling schoolbezoek vijfjarigen

Aanvraagformulier andere gewichtige omstandigheden van meer dan 10 dagen

 

 

Informatieve documenten:

2.18 Klachtenregeling juni 2018

ouderrapportage POS – zorg op school, april 2018

Operationele jaarplanning 2015-2016 PJFschool

Jaarverslag AR 2014

Jaarverslag AR 2013

Schoolplan PJF 2015-2019

Protocol instroom en doorstroom in leerjaar 1-2-3

Resultaten versie juli 2015

Jaarrekening Kindwijs 2015 (19-07-2016)

Jaarrekening Kindwijs 2014 (11-06-2015)

Jaarrekening Kindwijs 2013 ( 8-7-2014)

Oudertevredenheidspeiling mei 2017

Leerlingtevredenheidsonderzoek juni 2017

Vertrouwenspersonen:

Vertrouwenspersoon PJFschool, poster voor leerlingen

Interne vertrouwenspersoon: M.H. Koppert

Externe vertrouwenspersonen van aangesloten scholen Kindwijs:

-Mevrouw A Pellenkoft(Anita):  06-10097476

-Mevrouw M. Vellinga(Mynke): 06- 50602639

Wat doet de externe vertrouwenspersoon Jeugd?

Zij verzorgt de opvang van de klager. De vertrouwenspersoon geeft emotionele en psychische steun , hulp, advies en verwijst zo nodig door naar hulpverleningsinstanties. Alle stappen gaan in overleg met de klager.

Voor wie is de externe vertrouwenspersoon bedoeld?

Voor alle ouders, jeugdigen, en personeelsleden van de school die een klacht of melding hebben over machtsmisbruik en ongewenst gedrag binnen of in samenhang met het onderwijs. Het ongewenst gedrag kan spelen tussen personeelsleden onderling. Tussen leerlingen onderling, tussen personeelsleden en leerlingen ov tussen ouders en personeelsleden.

Wanneer ongewenst gedrag niet zelf of met de interne vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de externe vertrouwenspersoon degene die hulp kan bieden.