Heropening school per 11 mei


We gaan weer beginnen! | KBS Jacobus

Vanaf 11 mei mogen de scholen weer starten, wat zijn we blij!

4 en 5 mei zijn vakantiedagen; 6, 7 en 8 mei verzorgen we nog thuisonderwijs.

Alle ouders hebben een brief gekregen met onze planning en voorzorgsmaatregelen. Kinderen komen om de dag naar school. De ene dag groep 0-1-3-5-7 en de andere dag groep 2-4-6-8.

Op de dag dat leerlingen niet op school verwacht worden krijgen ze een thuisaanbod. Het thuisaanbod wordt vooraf op school besproken en deze opdrachten kunnen ze dan thuis grotendeels zelfstandig maken.

Wilt u de school bezoeken? Dan vragen we u vooraf contact met ons op te nemen per telefoon of email, want ook voor onze school geldt dat we zo min mogelijk bezoekers ontvangen om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden.