Author


All posts by PJF

Kerstvieringen zie nieuwsbrief


18 december ‘s morgens kerstviering groep 0-1-2, voor meer informatie zie uitnodiging die de kleuters ontvangen. 19 december ‘s avonds kerstviering groep 3-8 in de Hervormde Kerk. Voor...
lees meer

Goed doel 2019 Malawi


                                             
lees meer