Praktische informatie


Kalender:

Datumlijst schooljaar 2017-2018

 

Schooltijden: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-11.50  en  13.00-15.15 uur.

Woensdag: 8.30 – 12.15 uur.

De groepen 1-4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

 

Gymtijden:

Groep 0-1-2: woensdagmorgen in de hal van de school. Bij regen elke dag gymschoenen meegeven want dan spelen we binnen.

Groep 3-4

Dinsdagmiddag groep 3-4, vertrek om 14.15 uur vanaf de school. Deze groep eindigt haar les bij de gymzaal en mag vanaf 15.15 uur vanaf de gymzaal naar huis.

Juf Lokker loopt dan terug naar school en neemt de kinderen mee die niet vanaf de gymzaal naar huis gaan.

Tijdens de andere schoolmiddagen speelt groep 3-4 elke middag 15 minuten op het schoolterrein.

Groep 5-6 en 7-8:

Maandagmiddag groep 7-8, starten om 12.55 uur bij de school óf 13.00 uur bij Ons Huis

Maandagmiddag groep 5-6, zij eindigen om 15.15 uur bij gymzaal Ons Huis

Donderdagmiddag groep 7-8, starten om 12.55 uur bij de school óf 13.00uur bij Ons Huis

Donderdagmiddag groep 5-6, zij eindigen om 15.15 uur bij gymzaal Ons Huis

 

Overblijven:

Onze school heeft een overblijfregeling. Voor structureel overblijven horen we dit graag minimaal een maand van te voren. Voor incidenteel overblijven kunt u (minimaal een week van te voren) mailen naar m.koppert@pjf-herkingen.nl. Overblijven kost 2 euro per keer per kind, we werken met een strippenkaart.  Een strippenkaart is te koop bij juf van Dalfsen op alle dagen van de week behalve op maandag of via m.vandalfsen@pjf-herkingen.nl.

Vakanties en andere belangrijke data:

Datumlijst schooljaar 2017-2018

 

Formulieren:

Inschrijfformulier

Aanvraagformulier vakantie buiten de schoolvakanties

Formulier vrijstelling schoolbezoek vijfjarigen

Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden voor ten hoogste 10 schooldagen

Aanvraagformulier andere gewichtige omstandigheden van meer dan 10 dagen

Bijna gratis zwemles versie jan

 

Informatieve documenten:

Schoolgids volledige versie 2017-2018 webversie

Ouderrapport POS 2016-2017_04PW00

Operationele jaarplanning 2015-2016 PJFschool

Jaarverslag AR 2014

Jaarverslag AR 2013

Schoolplan PJF 2015-2019

Protocol instroom en doorstroom in leerjaar 1-2-3

Resultaten versie juli 2015

Jaarrekening Kindwijs 2015 (19-07-2016)

Jaarrekening Kindwijs 2014 (11-06-2015)

Jaarrekening Kindwijs 2013 ( 8-7-2014)

Oudertevredenheidspeiling mei 2017

Leerlingtevredenheidsonderzoek juni 2017

Vertrouwenspersonen:

Vertrouwenspersoon PJFschool, poster voor leerlingen

Interne vertrouwenspersoon: M.H. Koppert

Externe vertrouwenspersonen van aangesloten scholen Kindwijs:

-Mevrouw A Pellenkoft(Anita):  06-10097476

-Mevrouw M. Vellinga(Mynke): 06- 50602639

Wat doet de externe vertrouwenspersoon Jeugd?

Zij verzorgt de opvang van de klager. De vertrouwenspersoon geeft emotionele en psychische steun , hulp, advies en verwijst zo nodig door naar hulpverleningsinstanties. Alle stappen gaan in overleg met de klager.

Voor wie is de externe vertrouwenspersoon bedoeld?

Voor alle ouders, jeugdigen, en personeelsleden van de school die een klacht of melding hebben over machtsmisbruik en ongewenst gedrag binnen of in samenhang met het onderwijs. Het ongewenst gedrag kan spelen tussen personeelsleden onderling. Tussen leerlingen onderling, tussen personeelsleden en leerlingen ov tussen ouders en personeelsleden.

Wanneer ongewenst gedrag niet zelf of met de interne vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de externe vertrouwenspersoon degene die hulp kan bieden.